Familieterapi er en samtale form der vi får hjelp til å løse utfodringer med viktige andre i livene våre. Vi tilpasser hjelpen for å løse utfodringene som du/dere har. 

Familieterapi er en forebyggende og endringsskapende samtaleform som bidrar til at vi kan få nye forståelses perspektiver på de rundt oss. Sampillet og dynamikken forbedres i familien og relasjoner til andre viktige, man får hjelp til å endre negative mønstre. Familieterapi innebærer å jobbe med relasjoner og kommunikasjonen mellom de ulike familiemedlemmer og andre i nettverket, gjennom samtaler og ulike intenvensjoner. Terapien kan involvere foreldrepar, familier, individuell og i ulike nettverkssammenhenger.


Det som skiller familieterapi og familieveiledning er at en som veileder har en idè om hva foreldre må forstå og bli bedre på, mens man i familieterapi i mye større grad er opptatt av å skape en gjensidig dialog der man sammen kan forstå og finne frem til alternative løsninger.


Hos Raus Omsorg møter du erfarne og trygge terapeuter som er vant til å møte familier som strever litt eller mye, enten dere kommer sammen eller hver for dere. Våre terapeuter snakker både Norsk, Engelsk og Polsk


Vi tilbyr b.l.a: 

Familieterapi, foreldreveiledning, samtaler med barn og ungdom, individuell terapi, samtaler ved hverdags problemer, parterapi, støttesamtaler i kriser og problemer, avlastning, fosterhjem o.s.v


Vårt nye prosjekt innen hjelpetiltak:  


Vi har utarbeidet en egen modell for hjelpetiltak som omfatter det å se hele mennesket og den konteksten mennesket står i til enhver tid. Modellen kan brukes i barnevernet, Nav eller for private. 

Hoved mål: er å hindre utenforskap, ensomhet, forebygge omsorgsovertagelser, arbeidsløshet, styrke egne ressurser, bedre livskvalitet, bidra til utvikling og vekst.


Modellen har vist seg å gi gode resultater som hjelpetiltak i offentlig sektor.

Viss dere ønsker å vite mer om prosjektet ta kontakt, du finner vår kontakt informasjon nederst på siden.