Om oss:

Raus Omsorg er en privat virksomhet som ble etablert i 2022. Vi startet med å tilby fosterhjem til det offentlige, samtidig som vi har jobbet med å utvikle egne modeller for ulike hjelpetiltak både til private og offentlige instanser. Vi er fleksible og tilbyr flere ulike skreddersydde tjenester/hjelpetiltak til det offentlige. Våre terapeuter er opptatt av å ha hele mennesket i fokus, der vi sammen kan fremme god utvikling. Vi jobber forebyggende, endringsfokusert, terapeutisk og systemisk med barn, ungdom, voksne, familier og deres nettverk. 


Karina Sylwia Rejek

Grunder og Daglig Leder i Raus Omsorg AS


Er utdannet Sosionom og har Videreutdanning i Familieterapi. Har jobbet i kommunal barnevernstjeneste og Nav i flere år med saksbehandling, tiltaksarbeid og undersøkelser. Har erfaring innenfor endringsarbeid i familier, samtaler med barn og ungdom, veiledning med familier, samarbeid både internt og eksternt. Er også COS-P sertifisert i tillegg til fullført fagkurs KVELLO og Traumesensitiv omsorg. 


Tlf: 984 23 017

E-post: karina.rejek@rausomsorg.no


Siv Laila Spilhaug

Grunder og Faglig Leder i Raus Omsorg AS


Har mange års erfaring innen barnevern - og Nav feltet, med et bredt spekter av utdanninger. Har jobbet som miljøterapeut i mange år, leder i ulike barnevernsinstitusjoner, veileder for barnevernsstudenter og rådgivning innenfor barnevernsfeltet. Har en grunnutdanning i Barnevern, Organisasjonspsykologi, Bedriftsøkonomi, Markedsføring, og Ledelse.  Utdanning innen Traume og Krisebearbeidelse og Traumesensitiv Omsorg. Har Master i Ledelse i Helse og Sosialtejenesten i tillegg til spesialisering fra Manchester innen Behavioural analysis and investigate interviewing. 


Tlf: 994 33 369

E-post: siv.spilhaug@rausomsorg.no


Andre studier - kurs som ansatte b.l.a. har vært igjennom:


Videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse.

Psykotraumatologi RITS.
Videreutdanning i Resilies.
Fordyping i stabilisering og selvskading.
Fordyping i traumearbeid med barn og unge.
Innføring av metakognitiv terapi.
Dialog og konflikthåndtering

Crowell ( En prosedyre som er samspillsmetode).
Kurs for ledere (HMS).

COS-P(Circle of Security Parenting program).