Hva er et fosterhjem?

Forsterket hjem er private hjem som har gode omsorgsevner, plass og tid til å ta imot et nytt familiemedlem som ikke lenger kan bo sammen med foreldrene sine. Hjemmet er ansvarlig for å utføre den daglige omsorgen for barnet eller ungdomen. Hjemmet skal være sensitiv og tilpasse seg barnets behov. Barnet skal være som en del av familien uavhengig om det er midlertidig eller langvarig plassering.

Vi ser det som naturlig at våre hjem forplikter seg til å samarbeide godt med barnevernstjenesten og andre nødvendige hjelpeinstanser, samt biologiske foreldre viss det ikke er særlig grunner for noe annet.

Kort fortalt om prosessen

For å kunne bli et forsterket hjem må det aktuelle hjemmet gjennom en vurderingssprosess. Dette innebærer en utredning av familien sammen med vår konsulent. Innhenting av vandelattest og helseattest er obligatorisk i vår vurdering av egnehet. I etterkant utarbeides en sosialrapport ut ifra samtaler med vår fagkonsulent og opplæringsmateriell. Deretter blir denne rapporten sendt videre til barnevernstjenesten og/eller Bufetat for vurdering om det er god match mellom familien og barnet. 


Ved frikjøp av en eller begge foreldre utbetales det en godtgjørelse som tilsvarer ordinær lønn. Godtgjørelsen beregnes ut ifra frikjøpsgrad, utdanning og erfaring. Familien vil motta en månedlig sats for å dekke utgifter for fosterbarnet så lenge de har et fosterbarn boende hos seg. Utgiftsdekningen er skattefri, og skal dekke utgifter knyttet til barnet, som mat, klær og utstyr, fritidsaktiviteter, ferie, lommepenger etc.


Familien vil bli til egnet en fast fagkonsulent som vil være tilgjengelig som deres kontaktperson. Vi har i tillegg døgnbemannet vakttelefon slik at dere kan få tak i noen hos oss til enhver tid. Du vil som forsterket familie alltid kunne ta kontakt med oss ved alt fra lettere spørsmål til større utfordringer.


Ønsker du å bli et forsterket hjem?

Raus Omsorg rekrutterer fosterhjem, forsterkede hjem, spesialiserte hjem, beredskaps hjem og avlastning til kommunene, stat og det offentlige. Vi har et mangfold av ulike minoriteter og etniske norske hjem som har mye omsorg å tilby. Vi tilbyr våre hjem opplæring og relevandt kursing innen b.l.a tilknyttning, traume og betydningen av kultur. Vi skreddersyr tilbudet opp imot den enkelte familie og behov barna måtte ha. Vi er opptatt av at kvaliteten er god og bestreber oss hele tiden for å levere en god tjeneste. Våre veiledere har bred faglig bakgrunn innen området barnevern og har flere ulike videreutdanninger. 

Ønsker du å være forsterket hjem, spesialisert hjem eller beredskapshjem?