Karina Sylwia Rejek

Grunder og Daglig Leder i Raus Omsorg AS

Er utdannet Sosionom og videreutdanning innen Familieterapi. Har jobbet i kommunal barnevernstjeneste og Nav i flere år med saksbehandling, tiltaksarbeid og undersøkelser. Har erfaring innenfor endringsarbeid i familier, samtaler med barn og ungdom, veiledning med familier, samarbeid både internt og eksternt. Er også COS-P sertifisert i tillegg til fullført fagkurs KVELLO og Traumesensitiv Omsorg. 


Hanne Wibeke Aaser

Rekrutteringsansvarlig/Fosterhjemskonsulent

Hanne er utdannet barnevernspedagog og har jobbet blant annet som barnevernleder, teamleder og saksbehandler i flere ulike Barnevernstjenester. I tillegg så har hun i flere år jobbet ved Barnevernsvakten. Hun har i flere år jobbet innenfor fosterhjemstjenesten både med rekrutering, utredning, oppfølgning og veiledning av fosterhjem. Hanne er videreutdannet innen området som rus og avhengighet, vold og menneskerettigheter, PIC og COS-P. Hun har også veilederutdanning og lederutdanning.


Siv Laila Spilhaug

Grunder og Fagligleder i Raus Omsorg AS
Har mange års erfaring innen barnevernsfeltet med et bredt spekter av utdanninger. Har jobbet som miljøterapeut i mange år, leder i ulike barnevernsinstitusjoner, veileder for barnevernsstudenter og rådgivning innenfor barnevernsfeltet. Har en grunnutdanning i Barnevern, Organisasjonspsykologi og Markedsføring. Utdanning innen Traume og Krisebearbeidelse og Traumesensitiv Omsorg. Har Master i Ledelse i Helse og Sosialtejenesten i tillegg til spesialisering fra Manchester innen Behavioural analysis and investigate interviewing.